picu Translation

Translation of picu Brand & Customize: Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (100) Translated (100) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5 7
Prio Original string Translation
Begin updating plugin
 • Rozpocznij aktualizację wtyczki
 • Rozpocznij aktualizacje wtyczek
 • Rozpocznij aktualizacje wtyczek
Details

Singular: Begin updating plugin

Plural: Begin updating plugins

This plural form is used for numbers like: 1

Rozpocznij aktualizację wtyczki
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Rozpocznij aktualizacje wtyczek
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Rozpocznij aktualizacje wtyczek
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Begin installing plugin
 • Rozpocznij instalację wtyczki
 • Rozpocznij instalacje wtyczek
 • Rozpocznij instalacje wtyczek
Details

Singular: Begin installing plugin

Plural: Begin installing plugins

This plural form is used for numbers like: 1

Rozpocznij instalację wtyczki
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Rozpocznij instalacje wtyczek
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Rozpocznij instalacje wtyczek
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczkę.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.
 • Poniższa, zalecana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
 • Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
 • Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
Details

Singular: The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa, zalecana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
The following required plugin is currently inactive: %1$s.
 • Poniższa, wymagana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
 • Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
 • Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
Details

Singular: The following required plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following required plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa, wymagana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczkę.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
There is an update available for: %1$s.
 • Jest dostępna aktualizacja dla: %1$s.
 • Są dostępne aktualizacje dla: %1$s.
 • Są dostępne aktualizacje dla: %1$s.
Details

Singular: There is an update available for: %1$s.

Plural: There are updates available for the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Jest dostępna aktualizacja dla: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Są dostępne aktualizacje dla: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Są dostępne aktualizacje dla: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.
 • Poniższa wtyczka wymaga aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
 • Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
 • Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
Details

Singular: The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

Plural: The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa wtyczka wymaga aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczkę.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
This module recommends the following plugin: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższą wtyczką: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
Details

Singular: This module recommends the following plugin: %1$s.

Plural: This module recommends the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Ten dodatek najlepiej działa z poniższą wtyczką: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
This module requires the following plugin: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższą wtyczkę: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
Details

Singular: This module requires the following plugin: %1$s.

Plural: This module requires the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Ten dodatek wymaga do działania poniższą wtyczkę: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 21:12:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Something went wrong with the plugin API. Coś poszło nie tak z interfejsem API wtyczki. Details

Something went wrong with the plugin API.

Coś poszło nie tak z interfejsem API wtyczki.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 09:32:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Installing Plugin: %s Instaluję wtyczkę: %s Details

Installing Plugin: %s

Instaluję wtyczkę: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 09:32:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Install Plugins Zainstaluj wtyczki Details

Install Plugins

Zainstaluj wtyczki
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 09:32:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Install Required Plugins Zainstaluj wymagane wtyczki Details

Install Required Plugins

Zainstaluj wymagane wtyczki
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2020-07-22 09:32:31
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 7

Export as