picu Translation

Translation of picu Download: Slovak

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
All plugins installed and activated successfully. %1$s Všetky pluginy boli úspešne nainštalované a aktivované. %1$s Details

All plugins installed and activated successfully. %1$s

Všetky pluginy boli úspešne nainštalované a aktivované. %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:58:20 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Plugin not activated. A higher version of %s is needed for this module. Please update the plugin. Plugin nebol aktivovaný. Pre tento modul je potrebná vyššia verzia %s. Aktualizujte plugin. Details

Plugin not activated. A higher version of %s is needed for this module. Please update the plugin.

Plugin nebol aktivovaný. Pre tento modul je potrebná vyššia verzia %s. Aktualizujte plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:58:28 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No action taken. Plugin %1$s was already active. Nebola vykonaná žiadna zmena. Plugin %1$s bol už aktivovaný. Details

No action taken. Plugin %1$s was already active.

Nebola vykonaná žiadna zmena. Plugin %1$s bol už aktivovaný.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:58:38 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following plugin was activated successfully: Nasledujúci plugin bol úspešne aktivovaný: Details

The following plugin was activated successfully:

Nasledujúci plugin bol úspešne aktivovaný:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:58:47 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Plugin activated successfully. Plugin úspešne aktivovaný. Details

Plugin activated successfully.

Plugin úspešne aktivovaný.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:58:52 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Return to Required Plugins Installer Návrat k inštalátoru požadovaných pluginov. Details

Return to Required Plugins Installer

Návrat k inštalátoru požadovaných pluginov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 21:59:00 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginu %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginov %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginov %1$s.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginu %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktiváciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:02:46 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.
 • Nasledujúci odporúčaný plugin nie je momentálne aktívny: %1$s.
 • Nasledujúce odporúčané pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.
 • Nasledujúce odporúčané pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.
Details

Singular: The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Nasledujúci odporúčaný plugin nie je momentálne aktívny: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Nasledujúce odporúčané pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Nasledujúce odporúčané pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:02:57 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following required plugin is currently inactive: %1$s.
 • Nasledujúci požadovaný plugin nie je momentálne aktívny: %1$s.
 • Nasledujúce požadované pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.
 • Nasledujúce požadované pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.
Details

Singular: The following required plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following required plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Nasledujúci požadovaný plugin nie je momentálne aktívny: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Nasledujúce požadované pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Nasledujúce požadované pluginy nie sú momentálne aktívne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:08 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginu %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginov %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginov %1$s.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginu %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na aktualizáciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:18 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is an update available for: %1$s.
 • Je k dispozícii aktualizácia pre plugin: %1$s.
 • Sú k dispozícii aktualizácie pre pluginy: %1$s.
 • Sú k dispozícii aktualizácie pre pluginy: %1$s.
Details

Singular: There is an update available for: %1$s.

Plural: There are updates available for the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Je k dispozícii aktualizácia pre plugin: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Sú k dispozícii aktualizácie pre pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Sú k dispozícii aktualizácie pre pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:28 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.
 • Nasledujúci plugin musí byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizovaný na najnovšiu verziu: %1$s.
 • Nasledujúce pluginy musía byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizované na najnovšiu verziu: %1$s.
 • Nasledujúce pluginy musía byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizované na najnovšiu verziu: %1$s.
Details

Singular: The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

Plural: The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Nasledujúci plugin musí byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizovaný na najnovšiu verziu: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Nasledujúce pluginy musía byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizované na najnovšiu verziu: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Nasledujúce pluginy musía byť kvôli maximálnej kompatibilite s týmto modulom aktualizované na najnovšiu verziu: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:40 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginu %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginov %1$s.
 • Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginov %1$s.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginu %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ľutujeme, ale nemáte dostatočné oprávnenie na inštaláciu pluginov %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:50 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module recommends the following plugin: %1$s.
 • Tento modul odporúča nasledujúci plugin: %1$s.
 • Tento modul odporúča nasledujúce pluginy: %1$s.
 • Tento modul odporúča nasledujúce pluginy: %1$s.
Details

Singular: This module recommends the following plugin: %1$s.

Plural: This module recommends the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Tento modul odporúča nasledujúci plugin: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Tento modul odporúča nasledujúce pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Tento modul odporúča nasledujúce pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:03:59 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module requires the following plugin: %1$s.
 • Tento modul vyžaduje nasledujúci plugin: %1$s.
 • Tento modul vyžaduje nasledujúce pluginy: %1$s.
 • Tento modul vyžaduje nasledujúce pluginy: %1$s.
Details

Singular: This module requires the following plugin: %1$s.

Plural: This module requires the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Tento modul vyžaduje nasledujúci plugin: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Tento modul vyžaduje nasledujúce pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Tento modul vyžaduje nasledujúce pluginy: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-17 22:04:19 GMT
Translated by:
Roman Pavluv (roman)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as