picu Translation

Translation of picu Selection Options: Polish

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Begin installing plugin
 • Rozpocznij instalację wtyczki
 • Rozpocznij instalacje wtyczek
 • Rozpocznij instalacje wtyczek
Details

Singular: Begin installing plugin

Plural: Begin installing plugins

This plural form is used for numbers like: 1

Rozpocznij instalację wtyczki

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Rozpocznij instalacje wtyczek

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Rozpocznij instalacje wtyczek

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczkę.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby aktywować %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.
 • Poniższa, zalecana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
 • Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
 • Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
Details

Singular: The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa, zalecana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe, zalecane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following required plugin is currently inactive: %1$s.
 • Poniższa, wymagana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.
 • Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
 • Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.
Details

Singular: The following required plugin is currently inactive: %1$s.

Plural: The following required plugins are currently inactive: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa, wymagana wtyczka jest aktualnie nieaktywna: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe, wymagane wtyczki są aktualnie nieaktywne: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczkę.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby uaktualnić %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is an update available for: %1$s.
 • Jest dostępna aktualizacja dla: %1$s.
 • Jest dostępna aktualizacja dla poniższych wtyczek: %1$s.
 • Jest dostępna aktualizacja dla poniższych wtyczek: %1$s.
Details

Singular: There is an update available for: %1$s.

Plural: There are updates available for the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Jest dostępna aktualizacja dla: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Jest dostępna aktualizacja dla poniższych wtyczek: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Jest dostępna aktualizacja dla poniższych wtyczek: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.
 • Poniższa wtyczka wymaga aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
 • Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
 • Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.
Details

Singular: The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

Plural: The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this module: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Poniższa wtyczka wymaga aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Poniższe wtyczki wymagają aktualizacji do najnowszej wersji aby zapewnić poprawną współpracę z tym dodatkiem: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczkę.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
 • Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.
Details

Singular: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugin.

Plural: Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %1$s plugins.

This plural form is used for numbers like: 1

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczkę.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Wybacz, ale nie masz uprawnień aby zainstalować %1$s wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module recommends the following plugin: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższą wtyczką: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
 • Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.
Details

Singular: This module recommends the following plugin: %1$s.

Plural: This module recommends the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Ten dodatek najlepiej działa z poniższą wtyczką: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ten dodatek najlepiej działa z poniższymi wtyczkami: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This module requires the following plugin: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższą wtyczkę: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
 • Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.
Details

Singular: This module requires the following plugin: %1$s.

Plural: This module requires the following plugins: %1$s.

This plural form is used for numbers like: 1

Ten dodatek wymaga do działania poniższą wtyczkę: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Ten dodatek wymaga do działania poniższe wtyczki: %1$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong with the plugin API. Coś poszło nie tak z interfejsem API wtyczki. Details

Something went wrong with the plugin API.

Coś poszło nie tak z interfejsem API wtyczki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Installing Plugin: %s Instaluję wtyczkę: %s Details

Installing Plugin: %s

Instaluję wtyczkę: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install Plugins Zainstaluj wtyczki Details

Install Plugins

Zainstaluj wtyczki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install Required Plugins Zainstaluj wymagane wtyczki Details

Install Required Plugins

Zainstaluj wymagane wtyczki

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save Settings Zapisz ustawienia Details

Save Settings

Zapisz ustawienia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-07-14 23:16:42 GMT
Translated by:
Maciej Fersten (maciej)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as